Tick icon overlaid with the text ticks a growing threat

KRPELJI

RASTUĆA OPASNOST

Three dog icons in a row, two light blue in colour, one dark blue in colour.
1 OD 3 PSA
IMA KRPELJA6
Krupan plan nokta koji pokazuje veličinu odrasle ženke i odraslog mužjaka krpelja, nimfe i larve Krupan plan nokta koji pokazuje veličinu odrasle ženke i odraslog mužjaka krpelja, nimfe i larve
Krupan plan oka psa koji ima lajmsku bolest
1 od 50 krpelja
u Velikoj Britaniji nosi bakteriju koja izaziva
lajmsku bolest (Borrelia burgdorferi)7
Trougao znak opasnosti od krpelja
Arrow style bullet point Babezioza (vektor Dermacentor
reticulatus
) je dijagnostikovana kod
pasa koji ne putuju u Velikoj Britaniji8,9

Kako afoksolaner štiti od krpelja

Ovaj antiparazitik je veoma delotvoran
protiv nekoliko različitih vrsta
krpelja
, uključujući Ixodes
ricinus
, koji zauzima
skoro 9 od
10 krpelja pronađenih
na psima u Velikoj Britaniji:6

Afoksolaner brzo ubija krpelje:

Krpelje koji su već na psu ubija u roku od

12 sati10

Nove krpelje ubija u roku od

24 sata10

Afoksolaner ima dugotrajno dejstvo:
Arrow style bullet point Sprečava ponovno inficiranje krpeljima tokom mesec dana:11
Tabela koja pokazuje procentualnu efikanost afoksolanera protiv krpelja ixodes ricinus u prvom danu (100%), nakon 7 dana (100%), nakon 14 dana (100%), nakon 21 dan (100%) i nakon 28 dana (99.6%). Tabela koja pokazuje procentualnu efikanost afoksolanera protiv krpelja ixodes ricinus u prvom danu (100%), nakon 7 dana (100%), nakon 14 dana (100%), nakon 21 dan (100%) i nakon 28 dana (99.6%).
Uradite to kako treba, svakog meseca plavi kružni logo i reči buve, krpelji, plućni crv, valjkasti crv, na ivici kruga.
Podaci iz studije®