Flea icon overlaid with the text fleas a constant challenge

BUVE

NEPREKIDNI IZAZOV

Infestacija buvama je i dalje najveća briga za vlasnike ljubimaca1
Zaražavanje buvama se događa preko cele godine, a najjače je tokom leta i jeseni

Dobra zaštita od buva treba da:
 • Krupan plan buve na telu psa
  Arrow style bullet point Brzo ubija buve
 • Krupan plan buve i njenih jajašaca
  Arrow style bullet point Prekine životni ciklus buve
 • Kalendar na mobilnim telefonu
  Arrow style bullet point Obezbedi kontinuiranu zaštitu

Kako afoksolaner eliminiše buve

Antiparazitik sadrži afoksolaner, član porodice isoksazolina

 • A stopwatch
  Afoksolaner brzo ubija buve
  Arrow style bullet point Buve počinju da umiru nakon
  2 sata4
  Arrow style bullet point 100% je mrtvo
  u roku od 6 sati4
 • Krupni plan buve na leđima
  Afoksolaner prekida životni ciklus buve
  Arrow style bullet point Ubija buve pre
  izleganja jajašaca2
  Arrow style bullet point Sprečava rizik od
  kontaminacije domaćinstva
 • Krupan plan ruke koja crvenom olovkom zaokružuje datum na kalendaru
  Afoksolaner ima dugotrajno dejstvo
  Arrow style bullet point Ubija buve tokom 5 nedelja2,5
  Arrow style bullet point Mesečno doziranje osigurava
  kontinuiranu zaštitu
Podaci iz studije antiparazitika®